Weteng (perut)
Weteng (sengget/Pring cilik dawa)
Tulisane pada artine sejen...